74TA-9425-AA

?351C 2V Truck intake

 

2V

cast iron

Aussie design

Pics courtesy of

J.G.